CatalàCastellano
 

Avís legal

AVÍS LEGAL
Aquesta pàgina web ha estat creada per Cros Tres, S.L. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web.
Els noms del domini http://www.crostres.com estan registrats a favor de Cros Tres, S.L. (CIF: B-64917966, C/ De la Serra, 31. 08510 Roda de Ter. Tel: 93 854 12 42)

2. Propietat intel·lectual de la web.
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Cros Tres, S.L., i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de Cros Tres, S.L. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços.
Cros Tres, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web.

4. Tractament de dades de l'usuari.
Sense prejudici del previst en l'indicat en el formulari de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Cros Tres, S.L. al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

5. Legislació i jurisdicció aplicable.
Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.
 

  (c) 2014 CROS TRES, S.L. > c/ Serra, 31 > 08510 - RODA DE TER (BARCELONA) > Tel./ Fax 938.541.242 > construccions@crostres.com > Avís Legal > Política de Privacitat